Doradztwo prawne

Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców

Monitoring i windykacja wierzytelności

Pakiet "CONTROL"


Pakiet zawiera:

Ostateczne przedsądowe pisemne wezwanie do zapłaty:
- przygotowane na papierze firmowym Kancelarii pismo wzywające dłużnika do zapłaty i wskazujące tytuł płatności, z terminem płatności: 7 dni.

Dwukrotny kontakt z dłużnikiem (e-mail + telefon):
- monitoring spłaty zadłużenia,
- ponaglenie.

Pisemna informacja dla Klienta, w tym:
- podsumowanie statusu sprawy,
- opinia / rekomendacje odnośnie dalszych możliwych działań (jeśli istnieją jeszcze niespłacone wierzytelności).

Czas realizacji:

- od 3 do 7 dni roboczych.

Pozostałe usługi doradcze (na życzenie Klienta i w zakresie z nim ustalonym):

- przygotowanie ugody pozasądowej z dłużnikiem,
- sporządzenie pozwu / odpowiedzi na pozew / sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty,
- reprezentacja w postępowaniu sądowym,
- sporządzenie wniosku o zabezpieczenie powództwa / zabezpieczenie dowodu,
- sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikowi / małżonkowi dłużnika,
- sporządzenie wniosku do komornika o egzekucję wierzytelności

rozliczane są w ramach stawki godzinowej albo ustalonego z Klientem wynagrodzenia ryczałtowego.

Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Twój doradca:

Natalia Sikorska

Adwokat


natalia.sikorska@kss.legal
+48 785 699 035