Doradztwo prawne

Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców

RODO w spółce

Przygotowanie niezbędnych dokumentów i wsparcie przy wdrożeniu

PAKIET: "RODO dla Firm"


CENA: od 2 500 PLN


Cena Pakietu zawiera:

Doradztwo prawne w zakresie wdrożenia RODO w spółce:

- analiza procesów i procedur, obowiązujących u Klienta, a mających związek z przetwarzaniem danych osobowych,
- przygotowanie kompletu dokumentów, wymaganych przez przepisy prawne, w tym:

1. Polityka ochrony danych osobowych - podstawowy dokument obowiązujący w spółce, wraz z załącznikami,

2. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (RCPD) - wraz ze wskazaniem procedury jego wdrożenia w spółce,

3. opis koniecznych procedur na wypadek naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w spółce,

4. opis systemu ochrony danych osobowych - wraz z opisem systemu obsługi praw jednostki (w tym wskazówki dotyczące spełnienia obowiązków informacyjnych),

5. rekomendacje w zakresie powołania w spółce Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).

Czas realizacji:

- od 5 do 14 dni roboczych.


Cena Pakietu nie zawiera:

- analizy obowiązujących u Klienta dokumentów (umowy z pracownikami, umowy z kontrahentami),
- usług księgowych i podatkowych.

Inne usługi doradcze (na życzenie Klienta i w zakresie z nim ustalonym):

- pozostałe doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych (analiza umów o pracę, umów o współpracy etc.),
- audyt strony www Klienta,
- szkolenia prawne w zakresie RODO,

rozliczane są w ramach stawki godzinowej (220 PLN) albo ustalonego z Klientem wynagrodzenia ryczałtowego.

* Podane ceny są cenami netto. Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Twój doradca:

Aleksandra Surowiecka

Radca prawny


aleksandra.surowiecka@kss.legal
+48 691 841 406