Doradztwo prawne

Obsługa prawna dla firm i przedsiębiorców

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Pakiet "CLOSING"


Pakiet zawiera:

Przedstawienie szczegółów dot. rozwiązania i likwidacji spółki, w tym:

- omówienie przyczyn rozwiązania spółki, przedstawienie procedury bezpiecznego zakończenia działalności spółki,
- informacja o obowiązkowych świadczeniach związanych z rozwiązaniem i likwidacją spółki (opłaty sądowe, ew. opłaty notarialne),
- informacja o dodatkowych obowiązkach (bilans likwidacyjny, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie likwidacyjne, sprawozdanie na dzień zakończenia likwidacji, zawiadomienie US/ZUS o wykreśleniu spółki z rejestru, przechowywanie ksiąg i dokumentów),
- krótkie pisemne podsumowanie.

Czynności niezbędne do rozwiązania i likwidacji spółki:

- uchwała o rozwiązaniu spółki,
- wyznaczenie likwidatora i zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego,
- przedstawienie bilansu likwidacyjnego do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników,
- ogłoszenie w MSiG i wezwanie wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności,
- wsparcie przy zakończeniu bieżących spraw spółki i podziale majątku (zakres ustalany indywidualnie z Klientem),
- przygotowanie uchwał zgromadzenia wspólników w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego i udzielenia likwidatorom absolutorium.

Zgłoszenie likwidacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w tym:

- przygotowanie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru,
- złożenie kompletu dokumentów we właściwym sądzie,
- reprezentacja przed Sądem Rejestrowym (na życzenie Klienta),
- bieżący kontakt telefoniczny z sądem po złożeniu wniosku,
- ew. wniosek o przyspieszenie postępowania.

*Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Twój doradca:

Natalia Sikorska

Adwokat


natalia.sikorska@kss.legal
+48 785 699 035