Kancelaria prawna

O nas - Poznaj naszą Kancelarię i jej liderów

KSS Legal świadczy doradztwo prawne dla firm i przedsiębiorców. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów skutecznie wspieramy Klientów na każdym etapie rozwoju ich działalności. Wyróżnia nas dopasowana oferta usług,
świetna komunikacja z Klientem, dwujęzyczna obsługa i łączenie wiedzy prawnej z podejściem biznesowym.

Managerowie

Natalia Sikorska

Adwokat, Partner

48 785 699 035


Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Współpracowała z czołowymi wrocławskimi kancelariami prawnymi, świadcząc doradztwo prawne głównie dla klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, obsługując kompleksowo zarówno przedsiębiorców polskich, jak i niemieckich. Z sukcesem reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w sprawach pozasądowych. Jest także mediatorem, wpisanym na listę mediatorów, prowadzoną przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała także na Freie Universität Berlin. Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego, utworzoną przez Uniwersytet Wrocławski i Humboldt-Universität zu Berlin.

Jest wpisana na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, oraz na listę prawników świadczących usługi w języku niemieckim, prowadzoną przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu.

Języki: polski, niemiecki, angielski
Łączę wiedzę prawną z podejściem biznesowym, mając na uwadze zawsze interesy Klienta.

Aleksandra Surowiecka

Radca prawny, Partner

48 691 841 406


Wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w Polsce i w Niemczech. Pracowała zarówno jako prawnik wewnętrzny, jak i zewnętrzny radca prawny, współpracując z kilkoma dużymi kancelariami prawnymi.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym. W codziennej praktyce zawodowej doradza przede wszystkim spółkom z kapitałem zagranicznym przy wejściu na polski rynek i stabilnym rozwoju (restrukturyzacja, dofinansowanie). Z sukcesem wspiera polskich i niemieckich przedsiębiorców także przy projektach z zakresu prawa IT, e-commerce i własności intelektualnej.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Ukończyła również stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowe studia z j. niemieckiego na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Języki: polski, niemiecki, angielski
Zawsze szukam dla Klienta rozwiązań skutecznych i efektywnych.

dr hab. Radosław Strugała

Specjalista - Prawo umów


Doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie umów oraz zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Odbywał aplikację radcowską przy OIRP we Wrocławiu. Pracował m.in. jako in-house lawyer w biurze projektowym, jako niezależny ekspert sporządzał opinie dla podmiotów zrzeszających przedsiębiorców, ubezpieczycieli i kancelarie odszkodowawcze.

W latach 2013-2015, jako członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, uczestniczył w pracach legislacyjnych dot. projektu nowego kodeksu cywilnego. W 2017 r. otrzymał od włoskiego Università degli Studi di Bergamo stypendium „STaRs – Supporting Talented Researchers”.

Jest redaktorem publikacji: „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne umów i wzorców umownych. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów” (C.H. Beck, 2018) oraz autorem monografii: „Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma” (C.H.Beck, 2013). Obie pozycje znajdowały się na liście bestsellerów C.H.Beck. Jest także współautorem dużego komentarza do kodeksu cywilnego (“Kodeks cywilny. Komentarz”, C.H. Beck, 2017).

Języki: polski, angielski, włoski
Podczas szkoleń przekazuję uczestnikom praktyczne umiejętności, niezbędne w ich praktyce zawodowej.

Michał Sikorski

Specjalista - Prawo budowlane


Magister inżynier architekt, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Tytuł inżyniera architekta uzyskał na Wydziale Architektury PWr. w specjalności architektura, studia magisterskie ukończył w ramach specjalności ochrona zabytków. Następnie studiował budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w pracowniach architektonicznych (m.in. Heinle Wischer und Partner Architekci), jak i w przedsiębiorstwach zajmujących się budową i wykończeniem obiektów budowlanych. Uczestniczył przy tworzeniu projektów obiektów użyteczności publicznej, m.in. nowej biblioteki Politechniki Wrocławskiej, budynków przemysłowych, biurowych, mieszkalnych oraz projektów wnętrz. Jako inżynier budowy nadzorował prace budowlane renomowanych wrocławskich hoteli (m.in. AC Hotel by Marriott) oraz obiektów biurowych, restauracji i innych powierzchni komercyjnych.

Wielokrotnie wspierał Klientów przy wypełnianiu obowiązków administracyjnych w trakcie kolejnych etapów procesu budowlanego (od uzyskania pozwolenia na budowę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Na co dzień współpracuje z właściwymi urzędami (administracja architektoniczno-budowlana, PINB, PSP, PIS) i sprawuje koordynację międzybranżową.

Języki: polski, niemiecki, angielski
Jestem doradcą-praktykiem, szukającym bezpiecznych i skutecznych rozwiązań projektowych.

Masz pytania?


Zapraszamy do kontaktu.
Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji.

Kontakt